Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

(Omrop Fryslân, 26 juni 2015)

Ryk stipet grut sinnepark by Garyp

Voorzitter Gjalt Benedictus wordt geïnterviewd door Omrop Fryslân.

(Bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 2015)

Mega-zonnepark op vuilstort bij Garyp

ERWIN BOERS

GARYP Tussen Garyp en Sumar verrijst volgend jaar het grootste zonnepark van het Friese vasteland. Er komen 22.500 panelen op 6 hectare grond.

,,By my hinget de flach út'', zegt voorzitter Gjalt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Samen met een groep dorpsgenoten streeft hij al jaren naar een zonnepark. Deze week kreeg hij een brief uit Den Haag: het kabinet belooft 9,2 miljoen euro bij te passen om de schone stroom uit het dorp betaalbaar te maken.
De panelen worden geplaatst op de grofvuilstort bij de hoek van de Easterein en de weg Burgum-Nijega. Vanuit de omgeving zal er weinig van te zien zijn, want het park is omgeven met bomen.
Als het een beetje meezit, kan de stroomproductie volgend voorjaar al beginnen. ,,De bou giet hiel fluch, mar wy moatte de plannen earst noch wol útwurkje.'' De investering bedraagt zo'n 8 miljoen euro, die deels met leningen zal moeten worden bekostigd. Na vijftien jaar is het park afgeschreven.

Stroomproductie kan volgend voorjaar al beginnen

Waarschijnlijk gaan de panelen echter langer mee en blijft er winst over. Die wordt gestoken in andere schone-energieprojecten of dorpsvoorzieningen, zoals het Garypster zwembad. Met eigenaar Tjalling Holwerda lopen ook gesprekken over een educatief bezoekerspark rond energie op de oude stort. Uitbreiding van het aantal panelen is op den duur misschien ook mogelijk.
De miljoenen rijkssubssidie zijn niet bedoeld om de panelen mee te kopen, maar om het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs van de stroom op te vangen. Gemiddeld levert 1 kilowatt-uur namelijk 6 cent op en dit is te weinig om de zonnestroom voor op te wekken.
Het park levert straks 2 Megawatt stroom: genoeg om 1700 huizen van stroom te voorzien, verwacht de cooperatie. De opbrengst is vergelijkbaar met het nieuwe zonnepark op Ameland. Dit eiland heeft overigens het grootste Friese zonnepark, want het telt meer panelen.
De SDE-subsidie voor Garyp is mede te danken aan het snelle besluitvormingsproces van de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie, zegt Benedictus. Alle vergunningen werden namelijk vliegensvlug geregeld, waarmee aan de eisen van het rijk werd voldaan.
Een iets te laat Leeuwarder raadsbesluit leidde vorig jaar tot mislukking toen stadswijk Westeinde een soortgelijke subsidie-aanvraag indiende voor panelen op de voormalige Harlingerstraatweg. ,,Maar wij geven nog lang niet op'', zegt Tjeerd Heidstra van deze wijkcoöperatie.
Inmiddels is echter een run op de SDE-subsidies losgebarsten, waardoor de rijkspot voor dit jaar al bijna leeg is. Vooral bedrijven profiteren nu.
CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma in de Provinciale Staten pleit ervoor dat het rijk een deel van de jaarlijkse 3,5 miljard euro subsidie opzij zet voor wijk- en dorpencoöperaties, omdat hun initiatieven een hoger maatschappelijk belang dienen. De provincie zou dit moeten voorstellen aan het rijk, vindt het CDA.

LC 20150627 Mega zonnepark op vuilstortGjalt Benedictus toont de locatie tussen Garyp en Sumar, waar het nieuwe zonnepark moet verrijzen ( -Foto Marcel van Kammen- )

Bijlagen:
Bewaar het bestand LC-20150627-Mega-zonnepark-op-vuilstort.pdfLC-27juni2015

PERSBERICHT (26 juni 2015)

DE AMIBITEUZE DROOM VAN ENERZJY KOÖPERAASJE GARYP WORDT WERKELIJKHEID

Zonnepark in Garyp kan gerealiseerd worden

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van ruim € 9,2 miljoen in 15 jaar aan het zonnepark project van Enerzjy Koöperaasje Garyp aan de Easterein in Garyp . Dit is een belangrijke stap richting de realisatie van het zonnepark. De vergunningen voor het park zijn inmiddels volledig rond met name omdat de eigenaar van het terrein de heer Tjalling Holwerda, de gemeente Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân onvoorwaardelijk hebben meegewerkt om dit grote park op de voormalige grofvuillocatie te realiseren. De Koöperaasje verwacht medio 2015 te kunnen starten met de verdere uitwerking van de plannen en daarna de aanleg van het park te realiseren.

Na realisatie kan het park jaarlijks bijna 6 MWh produceren goed voor bijna 2000 huishoudens! De groene energie zal worden opgewekt door ongeveer 22.500 zonnepanelen van 300 Wattpiek, die op een terrein van 6 Ha geplaatst gaan worden.

De aanvraag voor de subsidie en de verdere begeleiding hierbij is verzorgd door Zonneparken Nederland BV. Ook de vaste adviseur van Enerzjy Koöperaasje Garyp, de heer Charlie Kock van “Kock Volhoudbaar advies” uit Bontebok is van grote waarde in dit unieke project.

De subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie is een exploitatiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie. Er wordt subsidie uitgekeerd voor de opgewekte energie in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energieprijs. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar vrijgegeven.

Na realisatie kan het dorp Garyp en omgeving mee profiteren van de revenuen van dit park. De koöperaasje ondersteunt sociaal duurzame initiatieven in eigen dorp en omgeving. Ook de omgeving van het zonnepark kan worden betrokken bij deze initiatieven.

Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”

Voorzitter: Gjalt Benedictus, Easterein 14 9263 PB Garyp tel. 0511-521720/ 06-83551994 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(mei 2015)

Nieuwsflits EKGaryp

Realisering zonneweide voormalig stortterrein Garyp stapje dichterbij!
De inspanning van de Enerzjy Koöperaasje Garyp om op het voormalige vuilstortterrein van Holwerda aan de Easterein een zonneweide te realiseren is voor het eerste deel geslaagd. Voor een gedeelte van het terrein is een SDE+ subsidie toegekend waar ongeveer 480.000 Kwh kan worden geprodu-ceerd.
Het grotere terrein van ongeveer 5 Mw is nog in behandeling. Maar we kunnen los. Nog dit jaar hopen we dit eerste park te gaan realiseren.
Zowaar een grote opsteker voor de Koöperaasje in Garyp maar bovenal voor haar inwoners. Het bestuur houdt u op de hoogte!

Ledenwerving Enerzjy Koöperaasje Garyp en klantenwerving NLD-energie
Na de oprichting van de coöperatie in oktober van vorig jaar zijn er inmiddels 45 leden ingeschreven. Een fraaie start waar we als bestuur heel content mee zijn. Het draagvlak onder de inwoners van Garyp is groeiende!
Inmiddels hebben zich ook al 10 leden laten inschrijven als klant bij ons eigen energiebedrijf NLD-energie en 5 leden hebben inmiddels aangegeven ook te gaan “overstappen” naar NLD-energie.
Als bestuur zijn we hier heel blij mee, want hiermee wordt de basis gelegd voor een vergoedingsbedrag welke NLD-energie voor elke totaalklant aan onze coöperatie vergoed. ( voor elke totaalklant jaarlijks € 75,00) Van het totaal te ontvangen bedrag zal de coöperatie een door de leden vast te stellen sociaal duurzaam doel in ons eigen dorp Garyp steunen. Dus zegt het voort en meld u aan via deze website.

  • 1
  • 2