Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

  • Luchtfoto Jan 2017

    Zonnepark "de Griene Greide"

    Januari 2017

  • Luchtfoto dec.2016

    Zonnepark "de Griene Greide"

    December 2016

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 12 maart 2018.

Wij willen uw bijzondere aandacht voor het agendapunt 7 waar Charlie Kock gaat uitleggen wat we als EKG in het volgende stookseizoen aan activiteiten gaan ontplooien om energie in woningen te besparen. We willen dit voor de zomer gaan voorbereiden. Belangrijk onderdeel van de energie transitie is besparen. Wat je niet nodig hebt hoef je niet duurzaam op te wekken. We willen deze activiteiten samen met de leden die hier mee aan de slag willen gaan opzetten. Komt allen dus naar de Algemene ledenvergadering om kennis te nemen van de plannen en u op te geven om deel te nemen aan de activiteiten. We laten ons hierbij ondersteunen door “Buurkracht”. Dit is een initiatief van de provincie Fryslãn en de netbeheerder van gas en stroom. Meer uitleg tijdens de ALV van 12 maart.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Agenda ALV EKGaryp 12 maart 2018.pdfALV 12 maart 2018