Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

  • Luchtfoto Jan 2017

    Zonnepark "de Griene Greide"

    Januari 2017

  • Luchtfoto dec.2016

    Zonnepark "de Griene Greide"

    December 2016


Aanleg van de stalen constructie waarop straks de zonnepanelen komen te liggen

Officiële start bouw ‘Sinnepark Garyp’

De ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’ werkt samen met ‘GroenLeven’ uit Heerenveen (www.groenleven.nl) aan de bouw van een zonnepark op de plek waar voorheen de vuilstort was. Een mooi voorbeeld van slim en verstandig hergebruik van een lap grond waar men eerst van dacht dat het niet meer bruikbaar zou zijn. 

Hieronder een videopresentatie van Alexander Kooistra

 

Officiële start 17 september 2016. 

Locatie: It Griene Nêst, Bosweg 1a, 9262 SX Sumar 

Het bestuur van Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”  nodigt u uit om samen met ons en Groenleven het glas te heffen op de start van de bouw van het op dit moment grootste te realiseren zonnepark van Nederland.
Dit coöperatieve (dorps-) initiatief met de samenwerkende partijen is uniek in Nederland.

Video van het persmoment en het leggen van de eerste bijzondere “steen” op het terrein waar het zonnepark zal komen op zaterdag 17 september a.s. om 11.00 uur

Wij hopen dat u deze zaterdag even een uurtje vrij wilt en/of kunt maken voor de start van dit schitterende duurzame initiatief.

Vriendelijke groet,

logo EN GroenLeven

 

 

Cooperatie “Enerzjy koöperaasje Garyp U.A.”

Op scholen wordt onderwezen hoe de wereld in elkaar zit. Hierbij wordt op min of meer chronologische wijze de geschiedenis onderwezen. Deze wordt echter achteraf vastgesteld. Het is in zekere zin koffiedik kijken om te stellen dat we nu in de Energie Decennia zitten. Elke nieuwe eeuw heeft immers een nieuwe titel. Het Stenen Tijdperk is onvoorstelbaar lang geleden. De Middeleeuwen zijn een stuk recenter. De Industriële Revolutie is echt recent en nu zijn we in de Energievernieuwing aanbeland.

Na decennia van dominantie op de markt van Nuon, Eneco en Essent zijn deze bedrijven allemaal in buitenlandse handen overgegaan en zijn er nieuwe energiebedrijven opgericht. Daarbij is bij velen het bewustzijn ontstaan dat de oude energiebronnen eindig zijn en dat er andere manieren van energie opwekking moeten worden aangeboord. Hierna zijn plaatselijk initiatieven opgericht.

In Garyp is dit initiatief voortgekomen uit diverse gebundelde stromingen: dorpsbelang en ondernemers samen met vrijwilligers die reeds een aantal jaren proberen de algemene voorzieningen in en voor het dorp te vernieuwen en te verbeteren.

In 2014 is de Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.” opgericht, bij oprichting met een dertigtal leden die de doelstelling onderschrijven dat we deel willen uitmaken van een duurzame samenleving. Hiertoe is een pagina met energiebesparingstips opgenomen op de website en kunt u doorverwijzingen vinden naar andere webpagina’s voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2015 zijn we aangesloten bij de Friese overkoepelende organisatie Ús Koöperaasje, die mede eigenaar is van de Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam energie U.A. , welke een vergunning heeft tot energielevering.
Voor elk lid van de Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”(EKGaryp) die klant is van NLD energie, wordt door NLD energie een vergoeding aan de EKGaryp betaald.
Deze vergoeding wordt in het dorp geïnvesteerd. Als lid van EKGaryp helpt u zo mee aan de duurzaamheid van niet alleen uw eigen woning maar het hele dorp.

Mocht u nog geen lid zijn van de EKGaryp, dan kunt u lid worden door deze link te volgen.