Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

  • Luchtfoto Jan 2017

    Zonnepark "de Griene Greide"

    Januari 2017

  • Luchtfoto dec.2016

    Zonnepark "de Griene Greide"

    December 2016

it Enerzjyhûs.

Bekijk hier de video van de verbouwing van it Enerzjyhûs te Garyp.

Proeftuin Aardgasvrij Garyp

Proeftuin Aardgasvrij Garyp
De Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) werkt, samen de Vereniging van Dorpsbelangen Garyp, de Ondernemersvereniging OVG van Garyp en de gemeente Tytsjerksteradiel, aan de pilot “Proeftuin Aardgasvrij Garyp”.

Doelstelling
Doelstelling van het project is om Garyp binnen een aantal jaren aardgasvrij te maken. Omdat te realiseren vraagt dit van de deelnemende partijen en de inwoners van Garyp om de komende tijd de nodige ‘energie‘ te steken dat doel te halen.

Quick Scan
Eén van de onderdelen van de pilot is het in beeld brengen van de huidige energiestaat van de woningen in het dorp. Dat kan door middel van het kosteloos (laten) uitvoeren van een Quick Scan aan de woning. Op basis van de scan ontvangt de bewoner een energierapport van de woning en adviseert een (onafhankelijke) deskundige wat er aan de woning moet gebeuren.

Belangstelling?
Wilt u ook aan het project meedoen en een quick scan laten uitvoeren, dan kunt u door het invullen van het aanvraagformulier zich aanmelden als belangstellende. Voor alle duidelijkheid: het aanmelden voor de quick scan geschiedt geheel op vrijwillige basis en verplicht u tot niets. Als deelnemer wordt u tijdens het proces én de vervolgstappen daarin steeds op de hoogte gehouden.


Oktober 2018
Enerzjy Koöperaasje Garyp
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Garyp kan starten met aardgasvrij maken van het dorp

Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. Gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken. Voor de zomer heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp een plan bij het rijk ingediend. Wethouder Andries Bouwman is blij met dit bericht: “Garyp kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente, Fryslân en ver daarbuiten. Niet alleen omdat we nu een versnelling kunnen maken in de energietransitie, maar vooral vanwege de actieve betrokkenheid van de inwoners bij dit plan.” De gemeente Tytsjerksteradiel streeft ernaar in 2040 energieneutraal te zijn. In het nieuwe coalitieakkoord “Duorsum oparbeidzje” zet het college fors in op de energietransitie.

Garyp is met haar 1900 inwoners, 600 woningen en een gedreven gemeenschap al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Dorpsbewoners hebben een energiecoöperatie (de EKG) opgericht en op de voormalige stortlocatie is een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Vertegenwoordigers van dorpsbelangen en de EKG zijn blij met de erkenning  van het rijk om deze gezamenlijke aanpak voor hun dorp op te starten: : “Het is een zonnige dag voor Garyp. Vandaag bereikte de meter van het zonnepark al de verwachte jaaropbrengst van 6 miljoen kWh en krijgen we groen licht van het rijk om onze ambities verder tot uitvoer te brengen. Garyp kan het eerste zelfvoorzienende dorp worden" , aldus Gjalt Benedictus van de EKG.

Van aardgas naar elektriciteit

Uit onderzoek blijkt dat het technisch mogelijk is om het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Het all electric maken van de woningen en gebouwen lijkt de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom afkomstig van het eigen zonnepark ‘De Griene Greide’, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Naast het opwekken van energie wordt in Garyp ingezet op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie vanuit It Enerzjyhûs in het dorp. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de opbrengsten beschikbaar komen voor de gemeenschap. Binnenkort worden inwoners uit het dorp geïnformeerd over de vervolgstappen en de mogelijkheden voor de inwoners, bijvoorbeeld gratis energiescans en advies om zonder aardgas te wonen.

Kaart van Nederland met de aardgasvrije wijken.