Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

Presentatie 6 oktober 2016 in Dokkum

Persbericht d.d. 5 juli 2016

Officiële start van coöperatief initiatief zonnepark van ruim 27.000 zonnepanelen in Garyp

Dinsdag 5 juli 2016 zijn onder het toeziend oog van notaris Petra IJdema in Franeker de laatste definitieve handtekeningen gezet voor de realisatie van het op dit moment grootste zonnepark in Nederland. Het zonnepark wordt gerealiseerd op een voormalige grofvuillocatie in Garyp en krijgt hierdoor een nieuwe duurzame functie!
Een initiatief van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Op deze manier geven zij een extra impuls aan de regio en dat sluit goed aan bij de missie die ook haar leverancier Herbo GroenLeven uit Heerenveen heeft.EKG handtekening offstart

HerBo GroenLeven bouwt grootschalige zonnedaken en zonneparken en dat ze dat kunnen hebben ze bewezen. Zo hebben ze onlangs de grootste met zonnepanelen overdekte motorparkeerplaats gebouwd bij het TT-Circuit van Assen. Daarnaast heeft HerBo GroenLeven de visie dat ze bouwt voor de mensen en met de mensen en bedrijven uit de omgeving.
In alle fasen van de planvorming bleef het pionieren voor het bestuur van de Coöperatie. De leverancier, het rijk, de provincie, de eigenaar van de locatie en niet in de laatste plaats de gemeente Tytsjerksteradiel hebben allen hun specifieke en belangrijke rol gespeeld in de planvorming.
Ook de banken Rabobank Drachten Friesland Oost en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) hebben een zeer positieve meedenkende rol gespeeld om dit coöperatieve initiatief mogelijk te maken.

Na deze officiële start zullen in augustus de eerste daadwerkelijke werkzaamheden op locatie worden gestart. De bouw zal enkele maanden vergen en de verwachting is dat in december van dit jaar de eerste stroom zal worden geleverd.

Contactgegevens:
Voorzitter EKGaryp/Stichting de “Griene Greide”
Gjalt Benedictus, Easterein 14 9263PB Garyp
0511-521720/ 06 83551994 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gjalt Benedictus    ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’
Bert Hendriks        Groen Leven
Roelof Bakker        Niemand aan de Zijlijn!

It Griene Nêst (IGN)    Sinnepark Garyp        Duorsumens        

Onlangs stond er, bijna achteloos, een stukje in de krant over ‘it Sinnepark Garyp’ waarbij er binnenkort 27.000 (grootste zonnepark van Friesland!) zonnepanelen geplaatst worden op de voormalige vuilstort. De ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’, een groep enthousiaste doorzetters, zal in samenwerking met ‘Groen Leven’ uit Heerenveen (www.groenleven.nl) binnenkort, beginnen met de aanleg van dit project op de plek waar voorheen de vuilstort was. Een mooi voorbeeld van slim en verstandig hergebruik van een lap grond waar men eerst van dacht dat het niet meer bruikbaar zou zijn.

Alle reden voor ‘Niemand aan de Zijlijn’(NadZ) om bij de organisatie van de ‘open dagen’ van IGN de aandacht te vestigen op de voordelen van het gebruik van zonne-energie. Nu is IGN al van oudsher betrokken als het gaat om duurzaamheid, het behoud van oude Friese rassen, biologische teelt van bessen enz. enz. De open dagen van weleer trokken dan ook altijd veel mensen die een kijkje kwamen nemen bij de prachtige ‘Fryske hinnen’, de zwart-en roodbonte koeien en de heerlijke streekproducten die her en der stonden uitgestald.

Gjalt Benedictus    ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’
Bert Hendriks        Groen Leven
Roelof Bakker        Niemand aan de Zijlijn!

(maart 2016)

Artikel “Ik houd van Friesland” krant

De enthousiaste bestuursleden van Enerzjy Koöperaasje Garyp en stichting de “Griene Greide” staan op het grote terrein waar binnenkort ruim 27.000 zonnepanelen zullen worden geplaatst. Samen goed voor de productie van 6 Mw aan donkergroene stroom voor ruim 1.700 huishoudens!

EKG bestuur terrein 03 03 2016Eén van de grootste duurzame maatschappelijke initiatieven in Nederland met een groot draagvlak onder de bevolking.
Ook de overheden en financiers hebben positief meegewerkt aan de realisatie van deze unieke zonneweide. Rond de zonneweide is er ook een gebiedsontwikkeling op gang gekomen waar vele maatschappelijke organisaties uit het dorp en deze regio bij zijn betrokken. Educatie en voorlichting zijn hierbij uitgangspunten. De maatschappij bewust laten worden van het belang van een “duurzame” toekomst voor ons en onze kinderen.

 

(februari 2016)

Nieuws Energiewerkplaats

· Energiewerkplaats in 2016?
De gesprekken met de provincie om ook in 2016 jullie te ondersteunen verlopen gunstig.
We verwachten dat we ook dit jaar jullie van dienst kunnen zijn.
De focus zal vooral gericht zijn op het ondersteunen van de initiatieven die dit jaar een SDE+ aanvraag gaan indienen en/of een Postcoderoos project gaan opstarten.
Het is tijd voor realisatie van energie opwek projecten.
· Nieuwe site Energiewerkplaats
We hebben onlangs een nieuwe website gelanceerd om MienskipsEnergie meer kracht bij te zetten.
We willen graag het komende jaar aan iedereen laten zien waar we mee bezig zijn en dat MienskipsEnergie een volwaardig alternatief kan zijn voor duurzame energie zonder draagvlak.
Bekijk onze website eens en als jullie nieuwtjes hebben dan horen we dat graag dan plaatsen we het op de website

Duurzame energie opwekken
· Rekenvoorbeelden Postcoderoos
Zoals jullie wellicht al weten: de Postcoderoos regeling (of formeel: de Regeling Verlaagd tarief) is sinds 22/12/15 nog gunstiger.
De Postcoderoos Regeling wordt uitgelegd door Simon Visbeek via deze link
· Nederland kan niet voldoen aan vraag naar groene energie
In Nederland wordt te weinig groene energie opgewekt om te kunnen voldoen aan de vraag. Nederlandse energiebedrijven importeren daarom groene energie uit het buitenland, vooral uit Noorwegen, Zweden en Frankrijk.
Voor groene energie worden Certificaten van Oorsprong (CvO) afgegeven, die bewijzen waar de energie vandaan komt.
Steeds meer consumenten hebben daar behoefte aan, zegt Certiq, dat als enige Nederlandse bedrijf de certificaten mag uitgeven.
Vorig jaar is volgens Certiq een recordhoeveelheid groene stroom verbruikt. Er werden 12,5 procent meer certificaten uitgegeven dan in 2014.
Meer info via deze link
· Bouw grootste drijvende zonnepark begonnen
De bouw van het grootste drijvende zonnepark ter wereld, dat gepland is in Japan, is begonnen. Kyocera gaat 13,7 megawatt aan zonnepanelen plaatsen op een waterreservoir.
In Japan zijn er al 3 drijvende zonneprojecten die groene stroom produceren. Deze projecten hebben een vermogen van tussen de 1 en ruim 2 megawatt.
Meer info via deze link

Energiebesparing
· Friese energiepremie voor woningeigenaren
Ook in 2016 is voor woningeigenaren die willen investeren in energiebesparing de Friese Energiepremie beschikbaar!.
Het bedrag kan oplopen tot maximaal € 2.800. En u kunt nog een extra buurbonus van € 250 ontvangen.
Wil je als energie initiatief aan de slag met Energiebesparing dan helpen we je vanuit de energiewerkplaats graag.
Allereerst hebben een digitale toolkit voor een energiebesparing campagne ontwikkeld.
Daarnaast denken we graag mee met de opzet van een campagne
Neem hiervoor contact op met Oscar Jansen: 06-17 41 49 47.

Algemeen
· Energierapport 2016
Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energievoorziening in Nederland.
De weg naar meer hernieuwbare energie en energiebesparing is, met de afspraken uit het Energieakkoord om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken, inmiddels definitief ingeslagen.
Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 % en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.
Om deze lange termijn doelstellingen te bereiken, zal de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd.
eer info klik dan op deze link.
Via deze link kan je het Energierapport 2016 downloaden
· Rekenmeester Debets over het Energierapport 2016
Volgens Frans Debets geeft de voorzichtige schets van de regering een goed beeld van de ingrijpende veranderingen die ons land moet ondergaan.
Om een idee te krijgen: alle windmolens in Nederland bij elkaar produceren nu ongeveer 1,5% van ons energieverbruik.
Stel dat alle stroom in Nederland duurzaam wordt opgewekt en dat daar per kWh 5 cent subsidie voor nodig is, bovenop de gewone marktprijs van 3,5 cent.
We gebruiken nu ongeveer 120 miljard kWh per jaar, dat kost dus 6 miljard euro extra.
Als de huishoudens de helft betalen en de bedrijven de andere helft, kost dat per huishouden ruim 400 euro per jaar.
Zijn we er dan? Nee, want ons stroomgebruik is circa 20% van het nationale energiegebruik, de rest is gas en autobrandstof en dat moet ook nog verduurzaamd worden.
Meer info via deze link

Met vriendelijke groet,
Oscar Jansen

logo energiewerkplaatsfryslanDe Energiewerkplaats Fryslân (www.energiewerkplaats.frl) ondersteunt lokale energie initiatieven met raad en daad en is een samenwerking tussen de Friese Milieu Federatie, Doarpswurk en Ús Koöperaasje en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân

 

 

logo fmfAgora 6, 8934 CJ  Leeuwarden
058-7600760 (LET OP!: NIEUW TELEFOONNUMMER)
06-17414947
www.friesemilieufederatie.nl

Aanwezig: ma en do
Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.

  • 1
  • 2