Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

(Bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 2015)

Mega-zonnepark op vuilstort bij Garyp

ERWIN BOERS

GARYP Tussen Garyp en Sumar verrijst volgend jaar het grootste zonnepark van het Friese vasteland. Er komen 22.500 panelen op 6 hectare grond.

,,By my hinget de flach út'', zegt voorzitter Gjalt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Samen met een groep dorpsgenoten streeft hij al jaren naar een zonnepark. Deze week kreeg hij een brief uit Den Haag: het kabinet belooft 9,2 miljoen euro bij te passen om de schone stroom uit het dorp betaalbaar te maken.
De panelen worden geplaatst op de grofvuilstort bij de hoek van de Easterein en de weg Burgum-Nijega. Vanuit de omgeving zal er weinig van te zien zijn, want het park is omgeven met bomen.
Als het een beetje meezit, kan de stroomproductie volgend voorjaar al beginnen. ,,De bou giet hiel fluch, mar wy moatte de plannen earst noch wol útwurkje.'' De investering bedraagt zo'n 8 miljoen euro, die deels met leningen zal moeten worden bekostigd. Na vijftien jaar is het park afgeschreven.

Stroomproductie kan volgend voorjaar al beginnen

Waarschijnlijk gaan de panelen echter langer mee en blijft er winst over. Die wordt gestoken in andere schone-energieprojecten of dorpsvoorzieningen, zoals het Garypster zwembad. Met eigenaar Tjalling Holwerda lopen ook gesprekken over een educatief bezoekerspark rond energie op de oude stort. Uitbreiding van het aantal panelen is op den duur misschien ook mogelijk.
De miljoenen rijkssubssidie zijn niet bedoeld om de panelen mee te kopen, maar om het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs van de stroom op te vangen. Gemiddeld levert 1 kilowatt-uur namelijk 6 cent op en dit is te weinig om de zonnestroom voor op te wekken.
Het park levert straks 2 Megawatt stroom: genoeg om 1700 huizen van stroom te voorzien, verwacht de cooperatie. De opbrengst is vergelijkbaar met het nieuwe zonnepark op Ameland. Dit eiland heeft overigens het grootste Friese zonnepark, want het telt meer panelen.
De SDE-subsidie voor Garyp is mede te danken aan het snelle besluitvormingsproces van de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie, zegt Benedictus. Alle vergunningen werden namelijk vliegensvlug geregeld, waarmee aan de eisen van het rijk werd voldaan.
Een iets te laat Leeuwarder raadsbesluit leidde vorig jaar tot mislukking toen stadswijk Westeinde een soortgelijke subsidie-aanvraag indiende voor panelen op de voormalige Harlingerstraatweg. ,,Maar wij geven nog lang niet op'', zegt Tjeerd Heidstra van deze wijkcoöperatie.
Inmiddels is echter een run op de SDE-subsidies losgebarsten, waardoor de rijkspot voor dit jaar al bijna leeg is. Vooral bedrijven profiteren nu.
CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma in de Provinciale Staten pleit ervoor dat het rijk een deel van de jaarlijkse 3,5 miljard euro subsidie opzij zet voor wijk- en dorpencoöperaties, omdat hun initiatieven een hoger maatschappelijk belang dienen. De provincie zou dit moeten voorstellen aan het rijk, vindt het CDA.

LC 20150627 Mega zonnepark op vuilstortGjalt Benedictus toont de locatie tussen Garyp en Sumar, waar het nieuwe zonnepark moet verrijzen ( -Foto Marcel van Kammen- )

Bijlagen:
Bewaar het bestand LC-20150627-Mega-zonnepark-op-vuilstort.pdfLC-27juni2015