Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

PERSBERICHT (26 juni 2015)

DE AMIBITEUZE DROOM VAN ENERZJY KOÖPERAASJE GARYP WORDT WERKELIJKHEID

Zonnepark in Garyp kan gerealiseerd worden

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van ruim € 9,2 miljoen in 15 jaar aan het zonnepark project van Enerzjy Koöperaasje Garyp aan de Easterein in Garyp . Dit is een belangrijke stap richting de realisatie van het zonnepark. De vergunningen voor het park zijn inmiddels volledig rond met name omdat de eigenaar van het terrein de heer Tjalling Holwerda, de gemeente Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân onvoorwaardelijk hebben meegewerkt om dit grote park op de voormalige grofvuillocatie te realiseren. De Koöperaasje verwacht medio 2015 te kunnen starten met de verdere uitwerking van de plannen en daarna de aanleg van het park te realiseren.

Na realisatie kan het park jaarlijks bijna 6 MWh produceren goed voor bijna 2000 huishoudens! De groene energie zal worden opgewekt door ongeveer 22.500 zonnepanelen van 300 Wattpiek, die op een terrein van 6 Ha geplaatst gaan worden.

De aanvraag voor de subsidie en de verdere begeleiding hierbij is verzorgd door Zonneparken Nederland BV. Ook de vaste adviseur van Enerzjy Koöperaasje Garyp, de heer Charlie Kock van “Kock Volhoudbaar advies” uit Bontebok is van grote waarde in dit unieke project.

De subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie is een exploitatiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie. Er wordt subsidie uitgekeerd voor de opgewekte energie in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energieprijs. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar vrijgegeven.

Na realisatie kan het dorp Garyp en omgeving mee profiteren van de revenuen van dit park. De koöperaasje ondersteunt sociaal duurzame initiatieven in eigen dorp en omgeving. Ook de omgeving van het zonnepark kan worden betrokken bij deze initiatieven.

Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.”

Voorzitter: Gjalt Benedictus, Easterein 14 9263 PB Garyp tel. 0511-521720/ 06-83551994 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(mei 2015)

Nieuwsflits EKGaryp

Realisering zonneweide voormalig stortterrein Garyp stapje dichterbij!
De inspanning van de Enerzjy Koöperaasje Garyp om op het voormalige vuilstortterrein van Holwerda aan de Easterein een zonneweide te realiseren is voor het eerste deel geslaagd. Voor een gedeelte van het terrein is een SDE+ subsidie toegekend waar ongeveer 480.000 Kwh kan worden geprodu-ceerd.
Het grotere terrein van ongeveer 5 Mw is nog in behandeling. Maar we kunnen los. Nog dit jaar hopen we dit eerste park te gaan realiseren.
Zowaar een grote opsteker voor de Koöperaasje in Garyp maar bovenal voor haar inwoners. Het bestuur houdt u op de hoogte!

Ledenwerving Enerzjy Koöperaasje Garyp en klantenwerving NLD-energie
Na de oprichting van de coöperatie in oktober van vorig jaar zijn er inmiddels 45 leden ingeschreven. Een fraaie start waar we als bestuur heel content mee zijn. Het draagvlak onder de inwoners van Garyp is groeiende!
Inmiddels hebben zich ook al 10 leden laten inschrijven als klant bij ons eigen energiebedrijf NLD-energie en 5 leden hebben inmiddels aangegeven ook te gaan “overstappen” naar NLD-energie.
Als bestuur zijn we hier heel blij mee, want hiermee wordt de basis gelegd voor een vergoedingsbedrag welke NLD-energie voor elke totaalklant aan onze coöperatie vergoed. ( voor elke totaalklant jaarlijks € 75,00) Van het totaal te ontvangen bedrag zal de coöperatie een door de leden vast te stellen sociaal duurzaam doel in ons eigen dorp Garyp steunen. Dus zegt het voort en meld u aan via deze website.