Lid worden van EKGaryp?

Meld je hier aan

(maart 2016)

Artikel “Ik houd van Friesland” krant

De enthousiaste bestuursleden van Enerzjy Koöperaasje Garyp en stichting de “Griene Greide” staan op het grote terrein waar binnenkort ruim 27.000 zonnepanelen zullen worden geplaatst. Samen goed voor de productie van 6 Mw aan donkergroene stroom voor ruim 1.700 huishoudens!

EKG bestuur terrein 03 03 2016Eén van de grootste duurzame maatschappelijke initiatieven in Nederland met een groot draagvlak onder de bevolking.
Ook de overheden en financiers hebben positief meegewerkt aan de realisatie van deze unieke zonneweide. Rond de zonneweide is er ook een gebiedsontwikkeling op gang gekomen waar vele maatschappelijke organisaties uit het dorp en deze regio bij zijn betrokken. Educatie en voorlichting zijn hierbij uitgangspunten. De maatschappij bewust laten worden van het belang van een “duurzame” toekomst voor ons en onze kinderen.

 

(februari 2016)

Nieuws Energiewerkplaats

· Energiewerkplaats in 2016?
De gesprekken met de provincie om ook in 2016 jullie te ondersteunen verlopen gunstig.
We verwachten dat we ook dit jaar jullie van dienst kunnen zijn.
De focus zal vooral gericht zijn op het ondersteunen van de initiatieven die dit jaar een SDE+ aanvraag gaan indienen en/of een Postcoderoos project gaan opstarten.
Het is tijd voor realisatie van energie opwek projecten.
· Nieuwe site Energiewerkplaats
We hebben onlangs een nieuwe website gelanceerd om MienskipsEnergie meer kracht bij te zetten.
We willen graag het komende jaar aan iedereen laten zien waar we mee bezig zijn en dat MienskipsEnergie een volwaardig alternatief kan zijn voor duurzame energie zonder draagvlak.
Bekijk onze website eens en als jullie nieuwtjes hebben dan horen we dat graag dan plaatsen we het op de website

Duurzame energie opwekken
· Rekenvoorbeelden Postcoderoos
Zoals jullie wellicht al weten: de Postcoderoos regeling (of formeel: de Regeling Verlaagd tarief) is sinds 22/12/15 nog gunstiger.
De Postcoderoos Regeling wordt uitgelegd door Simon Visbeek via deze link
· Nederland kan niet voldoen aan vraag naar groene energie
In Nederland wordt te weinig groene energie opgewekt om te kunnen voldoen aan de vraag. Nederlandse energiebedrijven importeren daarom groene energie uit het buitenland, vooral uit Noorwegen, Zweden en Frankrijk.
Voor groene energie worden Certificaten van Oorsprong (CvO) afgegeven, die bewijzen waar de energie vandaan komt.
Steeds meer consumenten hebben daar behoefte aan, zegt Certiq, dat als enige Nederlandse bedrijf de certificaten mag uitgeven.
Vorig jaar is volgens Certiq een recordhoeveelheid groene stroom verbruikt. Er werden 12,5 procent meer certificaten uitgegeven dan in 2014.
Meer info via deze link
· Bouw grootste drijvende zonnepark begonnen
De bouw van het grootste drijvende zonnepark ter wereld, dat gepland is in Japan, is begonnen. Kyocera gaat 13,7 megawatt aan zonnepanelen plaatsen op een waterreservoir.
In Japan zijn er al 3 drijvende zonneprojecten die groene stroom produceren. Deze projecten hebben een vermogen van tussen de 1 en ruim 2 megawatt.
Meer info via deze link

Energiebesparing
· Friese energiepremie voor woningeigenaren
Ook in 2016 is voor woningeigenaren die willen investeren in energiebesparing de Friese Energiepremie beschikbaar!.
Het bedrag kan oplopen tot maximaal € 2.800. En u kunt nog een extra buurbonus van € 250 ontvangen.
Wil je als energie initiatief aan de slag met Energiebesparing dan helpen we je vanuit de energiewerkplaats graag.
Allereerst hebben een digitale toolkit voor een energiebesparing campagne ontwikkeld.
Daarnaast denken we graag mee met de opzet van een campagne
Neem hiervoor contact op met Oscar Jansen: 06-17 41 49 47.

Algemeen
· Energierapport 2016
Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energievoorziening in Nederland.
De weg naar meer hernieuwbare energie en energiebesparing is, met de afspraken uit het Energieakkoord om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken, inmiddels definitief ingeslagen.
Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 % en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.
Om deze lange termijn doelstellingen te bereiken, zal de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd.
eer info klik dan op deze link.
Via deze link kan je het Energierapport 2016 downloaden
· Rekenmeester Debets over het Energierapport 2016
Volgens Frans Debets geeft de voorzichtige schets van de regering een goed beeld van de ingrijpende veranderingen die ons land moet ondergaan.
Om een idee te krijgen: alle windmolens in Nederland bij elkaar produceren nu ongeveer 1,5% van ons energieverbruik.
Stel dat alle stroom in Nederland duurzaam wordt opgewekt en dat daar per kWh 5 cent subsidie voor nodig is, bovenop de gewone marktprijs van 3,5 cent.
We gebruiken nu ongeveer 120 miljard kWh per jaar, dat kost dus 6 miljard euro extra.
Als de huishoudens de helft betalen en de bedrijven de andere helft, kost dat per huishouden ruim 400 euro per jaar.
Zijn we er dan? Nee, want ons stroomgebruik is circa 20% van het nationale energiegebruik, de rest is gas en autobrandstof en dat moet ook nog verduurzaamd worden.
Meer info via deze link

Met vriendelijke groet,
Oscar Jansen

logo energiewerkplaatsfryslanDe Energiewerkplaats Fryslân (www.energiewerkplaats.frl) ondersteunt lokale energie initiatieven met raad en daad en is een samenwerking tussen de Friese Milieu Federatie, Doarpswurk en Ús Koöperaasje en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân

 

 

logo fmfAgora 6, 8934 CJ  Leeuwarden
058-7600760 (LET OP!: NIEUW TELEFOONNUMMER)
06-17414947
www.friesemilieufederatie.nl

Aanwezig: ma en do
Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.

(Bron: Leeuwarder Courant, 27 juni 2015)

Mega-zonnepark op vuilstort bij Garyp

ERWIN BOERS

GARYP Tussen Garyp en Sumar verrijst volgend jaar het grootste zonnepark van het Friese vasteland. Er komen 22.500 panelen op 6 hectare grond.

,,By my hinget de flach út'', zegt voorzitter Gjalt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Samen met een groep dorpsgenoten streeft hij al jaren naar een zonnepark. Deze week kreeg hij een brief uit Den Haag: het kabinet belooft 9,2 miljoen euro bij te passen om de schone stroom uit het dorp betaalbaar te maken.
De panelen worden geplaatst op de grofvuilstort bij de hoek van de Easterein en de weg Burgum-Nijega. Vanuit de omgeving zal er weinig van te zien zijn, want het park is omgeven met bomen.
Als het een beetje meezit, kan de stroomproductie volgend voorjaar al beginnen. ,,De bou giet hiel fluch, mar wy moatte de plannen earst noch wol útwurkje.'' De investering bedraagt zo'n 8 miljoen euro, die deels met leningen zal moeten worden bekostigd. Na vijftien jaar is het park afgeschreven.

Stroomproductie kan volgend voorjaar al beginnen

Waarschijnlijk gaan de panelen echter langer mee en blijft er winst over. Die wordt gestoken in andere schone-energieprojecten of dorpsvoorzieningen, zoals het Garypster zwembad. Met eigenaar Tjalling Holwerda lopen ook gesprekken over een educatief bezoekerspark rond energie op de oude stort. Uitbreiding van het aantal panelen is op den duur misschien ook mogelijk.
De miljoenen rijkssubssidie zijn niet bedoeld om de panelen mee te kopen, maar om het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs van de stroom op te vangen. Gemiddeld levert 1 kilowatt-uur namelijk 6 cent op en dit is te weinig om de zonnestroom voor op te wekken.
Het park levert straks 2 Megawatt stroom: genoeg om 1700 huizen van stroom te voorzien, verwacht de cooperatie. De opbrengst is vergelijkbaar met het nieuwe zonnepark op Ameland. Dit eiland heeft overigens het grootste Friese zonnepark, want het telt meer panelen.
De SDE-subsidie voor Garyp is mede te danken aan het snelle besluitvormingsproces van de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie, zegt Benedictus. Alle vergunningen werden namelijk vliegensvlug geregeld, waarmee aan de eisen van het rijk werd voldaan.
Een iets te laat Leeuwarder raadsbesluit leidde vorig jaar tot mislukking toen stadswijk Westeinde een soortgelijke subsidie-aanvraag indiende voor panelen op de voormalige Harlingerstraatweg. ,,Maar wij geven nog lang niet op'', zegt Tjeerd Heidstra van deze wijkcoöperatie.
Inmiddels is echter een run op de SDE-subsidies losgebarsten, waardoor de rijkspot voor dit jaar al bijna leeg is. Vooral bedrijven profiteren nu.
CDA-fractievoorzitter Johan Tjalsma in de Provinciale Staten pleit ervoor dat het rijk een deel van de jaarlijkse 3,5 miljard euro subsidie opzij zet voor wijk- en dorpencoöperaties, omdat hun initiatieven een hoger maatschappelijk belang dienen. De provincie zou dit moeten voorstellen aan het rijk, vindt het CDA.

LC 20150627 Mega zonnepark op vuilstortGjalt Benedictus toont de locatie tussen Garyp en Sumar, waar het nieuwe zonnepark moet verrijzen ( -Foto Marcel van Kammen- )

Bijlagen:
Bewaar het bestand LC-20150627-Mega-zonnepark-op-vuilstort.pdfLC-27juni2015
  • 1
  • 2